L’alimentació de la teva mascota

El menjar és un dels factors principals a l’hora de gaudir de bona salut. És així a les persones, i exactament igual aplica als animals.
Si volem que el nostre gat o el nostre gos tingui una bona salut és imprescindible aportar-li les quantitats d’aigua, hidrats de carbó, grasses, proteïnes, vitamines i minerals que necessita segons la seva edat, pes, tipus de vida que porta i les malalties que té o ha tingut, entre d’altres factors.

Tenir una mala alimentació o una alimentació que no és adequada a la condició de cadascú té un munt de conseqüències, des d’aspectes que es poden considerar lleus (poc brill al pèl, descamacions, etc) a efectes realment greus, com obesitat, diabetis, càncer, malalties immunològiques, etc. Per això és importantíssim saber quina alimentació convé al teu amic.

Hi ha 2 tipus d’alimentació possible: la casolana i la comercial. L’avantatge de l’alimentació casolana és que habitualment la qualitat dels aliments que es dóna és mitjana o alta. Per altra banda, té l’inconvenient que generalment no és equilibrada (excés o defecte d’algun nutrient).

Moltes vegades es cau en l’error de pensar que el mateix que mengem nosaltres val per alimentar la nostra mascota. Però això no és així. Els gossos i els gats tenen necessitats diferents a les persones. Per això és molt important que t’assessoris bé a través del teu veterinari sobre com has de dirigir la seva dieta. Donar-los les sobres dels nostres àpats, o cuinar arròs o pasta, per exemple, pot comportar conseqüències greus per la salut del teu amic a llarg plaç.

Per altra banda hi ha l’alimentació comercial (habitualment pinso). Té els avantatges que és còmode perquè ja bé preparat i dura molt de temps si es guarda en un lloc fresc i sec. A més, l’alimentació comercial està capacitada per proporcionar una alimentació millor que la casolana, per poder ser equilibrada, adequada a l’animal i sense carències.

Ara bé, ens trobem amb un gran inconvenient: hi ha una enorme quantitat de marques al mercat (el 90%) que s’elaboren a partir d’aliments de qualitat dolenta o molt dolenta. D’aquesta mala qualitat no solament vindran carències nutricionals (sobretot d’aminoàcids essencials i àcids grassos essencials), sinó el problema més greu és la presència de radicals lliures i residus oxidants que tant mal poden fer a la salut.

Consulteu al vostre veterinari sobre quin és el pinso més convenient per a la vostra mascota, perquè ell tindrà en compte les característiques i situació de l’animal per decidir quin es el més aconsellable.