Moltes vegades es fa molt difícil poder portar el gos quan s’ha posat malalt, per portar-lo a la perruqueria, vacunar-lo, etc, ja que molta gent té horaris de feina complicats, no disposa de transport, o hi ha molta gent gran a qui se li fa difícil arribar fins la clínica i hauria de dependre d’altres persones.

La idea d’aquest servei és que el client ens truqui i acordem un dia i hora per anar a buscar el pacient. S’estima l’estona que pot requerir-se per fer tot el que s’hagi de fer i s’acorda l’hora per retornar el gos: si s’ha anat a recollir de bon matí, es podrà tornar fàcilment al migdia, però si el client no pot estar llavors a casa perquè treballa, s’acordaria per exemple retornar-lo a última hora de la tarda. Això és especialment vàlid per a gossos que s’han, per exemple, de rentar, vacunar i comprar pinso, o fer una revisió geriàtrica.

En casos d’urgència, el client ens truca i anem a buscar el pacient al mateix moment. Depèn del cas que es descrigui podria ser que hi anés el mateix veterinari per a visitar el pacient al mateix domicili, i traslladar-lo a la clínica una vegada estabilitzat per fer tot el que es requereixi.

El servei és gratuït per a tota la comarca del Bages per a imports que superin els 80€. I el client pot anar amb l’ambulància fins la clínica si així ho desitja!