Els nostres amics, gats i gossos, es fan grans igualment que nosaltres.

És per això que en arribar als 7 o 8 anys és molt convenient fer-los periòdicament, cada 1 o 2 anys, una revisió geriàtrica per avaluar el seu estat de salut i donar les pautes d’alimentació, tipus de vida i medicació més convenients per recuperar o mantenir-los la salut.

És precisament en aquesta edat que encara s’està a temps de controlar o revertir algunes anomalies que de forma sistemàtica apareixen com a conseqüència de la pròpia edat com poden ser l’obesitat, el sarro dentari (tosca dentària), hipertensió, insuficiència cardíaca o renal, artrosi, càncer, etc.

No hi ha cap actuació tan transcendent com aquesta. Després de fer una bona prospecció per saber les malalties que ha tingut, la medicació que pren, el tipus de vida que fa, etc. s’ha de valorar amb els resultats de les proves que es fan: analítica de sang i orina, radiografies, ecografies, electrocardiograma, etc. i avaluar el que més li convé, tenint presents les incompatibilitats de tractaments segons els diagnòstics, prioritats, etc.

No ho dubteu: si el vostre amic té més de 7 anys i voleu el millor per a ell, regaleu-li una revisió geriàtrica.

revisio-gossos-grans-manresa