La majoria d’anàlisi que s’han de realitzar a la Clínica els fem en el nostre laboratori que disposa de tecnologia avançada la qual cosa permet efectuar-los d’una forma ràpida i fiable. Disposar d’un laboratori propi i molt ben equipat permet arribar abans a diagnòstics i poder d’aquesta manera salvar moltes vides. També és fonamental per fer el seguiment dels animals hospitalitzats.

En el laboratori s’hi realitzen: anàlisi de sang, hemogrames, bioquímica sanguínia, proves de coagulació, anàlisi d’orina, anàlisi de femta, citologies, cultius de fongs o bacteriològics, test de malalties infeccioses o parasitàries, etc. Només s’envien a laboratoris de referència les biòpsies i anàlisi molt específics.

analisis-veterinaris-manresa