Ignasi Ferrer

Veterinari

Llicenciat en Veterinària per la facultat de veterinària de Saragossa (1972). Diplomat en oftalmologia i diplomat en sanitat. Membre d’AVEPA i Membre de la British Small Animal Veterinary Assotiation.