Revisions geriàtriques

Revisions geriàtriques

Els gossos, com les persones, pateixen els símptomes de l’edat: a partir dels 7-8 anys d’edat el gos adult comença l’etapa de fer-se vell, a la vegada que comencen a sorgir problemes de sarro dental, de vista, d’artrosis, de respiració, de cor… D’aquí que proposem realitzar una bona revisió en els gossos vells o que comencen a ser-ho.